Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás

Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásunk többféle tevékenység komplex egésze, melyeknek célja a segítségnyújtás.

Ügyfeleink megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek, akiknek a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

A rehabilitációs szolgáltatások két típusával foglalkozunk: egyéni és csoportos tanácsadás.


Az egyéni tanácsadó tevékenységünkben fellelhető:

  • a foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása (széleskörű tájékoztatás a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a jogszabályi környezetről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel feltételeiről)
  • a foglalkozási rehabilitációs tanácsadás (a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése, egyéni fejlesztési terv elkészítése)
  • a foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás (a pályaválasztás, a pályamódosítás megvalósítása, elősegítése, a megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározása a továbbtanulási lehetőségek kiválasztása)
  • a foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás (a megváltozott munkaképességű személy életvezetéséből, egészségi állapotából vagy a személyiség problémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása)
  • a foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás (a képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás elkerülése, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a munkahelymegtartás segítése, az utókövetés, valamint az egyéni rehabilitációt támogató, segítő szolgáltatások szervezése, illetve az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése)
A csoportos tanácsadó tevékenységünkben fellelhető:
  • a foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning (az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső megváltozott munkaképességű személy felkészítése az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és gyakorlatának megismerésével és a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciák fejlesztésésvel)
  • a képzésre történő fejlesztő felkészítés (a képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárása, kezelése és fejlesztése.)
  • a foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás (a korábban megszerzett ismeretek, tudás és tapasztalatok feltárása a munkaerő- és a képzési piac elérhető lehetőségeinek áttekintése, az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikák, készségek gyakorlása)