ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014.06.30.

Uniós támogatással korszerű infrastruktúrát és megújult szoftver szolgáltatási üzletágat fejlesztett a Win Investor Zrt. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F keretében. 

A Win Investor Zrt. az ügyviteli-irodai szoftver szolgáltatási üzletágában végrehajtott fejlesztés révén - 84 millió forintos uniós támogatással - az Új Széchenyi Terv keretében korszerű erős- és gyenge áramú belső hálozatot épített ki, négy nagy kapacitású szervert helyezett üzembe, virtualizált operációs rendszer környezetet fejlesztett, és bevezette a Microsoft Dinamics NAV és Office 365 ügyviteli-irodai  szoftvereit és zero-effort csoportmunka támogatási rendszert fejlesztett, mindezt felhő környezetben, és a lehető legszélesebb platformon való hozzáféréssel.     

A Szolnoki Esther Üzletházban, 1995-ben alakult informatikai vállalkozás a Win Investor Zrt.  sikeres tevékenységében kezdetektől fogva meghatározó szerepe van a szoftver fejlesztési és szolgáltatási üzletágnak. A cég ügyviteli szoftver szolgáltatásában a K+F fejlesztés eredményeként   megtörtént a továbblépés a nyílt on-line  un. „felhő” alkalmazásokhoz.

A projekt segítségével a cég olyan technológiai váltást hajtott végre, amelyek valódi hozzáadott értékek értékesítéséhez nyitottak teret.

A szoftver szolgáltatási üzletág fejlesztését fizikailag az elavult erősáramú és gyenge áramú belső hálózat teljeskörű felújítása és egy uj hálózati/szerver központ kiépítése alapozta meg. A szerver technológiát négy új nagy kapacitású Intel brand szerver támogatja, melyeken virtualizált operációs rendszer környezetben a web, a csoportmunka, az ügyviteli szoftverek, SQL szerverek, felhő alapú adattároló tehnológia fut.

A Win Investor Zrt. a fejlesztés során elsajátította a MS ügyviteli és irodai rendszereket és azok fejlesztési eszközeit, illetve az un. privát felhő technológia technikai és szoftver komponenseit.

A beruházással megalapozottá vált az informatikusi munkahelyek megtartása és fokozatos bővítése  és a szolgáltatási üzletágban az árbevétel növelése is.

Az Új Széchenyi Terv GOP-2011-1.3.1/B „Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex innovációjának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásán 84 734 687 forintos támogatást elnyert, 145 millió forint összköltségvetésű projekt 2012. június 01-én vette kezdetét és 2014. május 30-án fejeződött be.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu