ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014.06.30.

Uniós támogatással korszerű infrastruktúrát és megújult szoftver szolgáltatási üzletágat fejlesztett a Win Investor Zrt. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F keretében. 

A Win Investor Zrt. az ügyviteli-irodai szoftver szolgáltatási üzletágában végrehajtott fejlesztés révén - 84 millió forintos uniós támogatással - az Új Széchenyi Terv keretében korszerű erős- és gyenge áramú belső hálozatot épített ki, négy nagy kapacitású szervert helyezett üzembe, virtualizált operációs rendszer környezetet fejlesztett, és bevezette a Microsoft Dinamics NAV és Office 365 ügyviteli-irodai  szoftvereit és zero-effort csoportmunka támogatási rendszert fejlesztett, mindezt felhő környezetben, és a lehető legszélesebb platformon való hozzáféréssel.     

A Szolnoki Esther Üzletházban, 1995-ben alakult informatikai vállalkozás a Win Investor Zrt.  sikeres tevékenységében kezdetektől fogva meghatározó szerepe van a szoftver fejlesztési és szolgáltatási üzletágnak. A cég ügyviteli szoftver szolgáltatásában a K+F fejlesztés eredményeként   megtörtént a továbblépés a nyílt on-line  un. „felhő” alkalmazásokhoz.

A projekt segítségével a cég olyan technológiai váltást hajtott végre, amelyek valódi hozzáadott értékek értékesítéséhez nyitottak teret.

A szoftver szolgáltatási üzletág fejlesztését fizikailag az elavult erősáramú és gyenge áramú belső hálózat teljeskörű felújítása és egy uj hálózati/szerver központ kiépítése alapozta meg. A szerver technológiát négy új nagy kapacitású Intel brand szerver támogatja, melyeken virtualizált operációs rendszer környezetben a web, a csoportmunka, az ügyviteli szoftverek, SQL szerverek, felhő alapú adattároló tehnológia fut.

A Win Investor Zrt. a fejlesztés során elsajátította a MS ügyviteli és irodai rendszereket és azok fejlesztési eszközeit, illetve az un. privát felhő technológia technikai és szoftver komponenseit.

A beruházással megalapozottá vált az informatikusi munkahelyek megtartása és fokozatos bővítése  és a szolgáltatási üzletágban az árbevétel növelése is.

Az Új Széchenyi Terv GOP-2011-1.3.1/B „Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex innovációjának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásán 84 734 687 forintos támogatást elnyert, 145 millió forint összköltségvetésű projekt 2012. június 01-én vette kezdetét és 2014. május 30-án fejeződött be.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu

 

 

 

 


 

 

 

PROMÓCIÓS CIKK - 

A holnap számítástechnikája:

az erőforrás takarékos megoldások a felhőből jönnek.

2014.05.07.

 

A Win Investor Zrt. integrált ügyviteli és irodai szoftver szolgáltatás üzletágának fejlesztése online, felhő technológia kidolgozásával és bevezetésével

 

Manapság a kis- és középvállalkozások versenyképessége nehezen elképzelhető korszerű számítógépes csoportmunka és integrált ügyviteli alkalmazások nélkül. A csoportmunka alkalmazások iránti igényt, a mobil szolgáltatások terjedése és az internet felületű informatika térnyerése gerjeszti. Előtérbe kerülnek az erőforrásokat nem igénylő alkalmazások, amikor a felhasználók a hétköznapi mobil eszközeiken (telefon, tablet) a szoftvereket szolgáltatásként veszik igénybe: nem szükséges a szolgáltatást végző szoftvereket megvásárolni, üzemeltetni - sőt, mivel a szolgáltatás akár felhőben lévő infrastruktúrán is üzemelhet, még saját hardver eszközökre sincs szükség. Informatikai szolgáltatóként a szolnoki Win Investor Zrt. felismerte, hogy a szoftver szolgáltatási üzletágat ebbe az irányba kell megreformálnia és ez a fejlesztése egyben meghatározza a vállalkozás jövőjét is. A vállalkozás két év alatt, -a 2012-ben elkezdett fejlesztésnek köszönhetően-, Európai Uniós támogatással korszerűsítette szerver és hálózati infrastruktúráját és megújult szoftver szolgáltatási üzletágat fejlesztett az Új Széchenyi Terv keretében. A szoftver szolgáltatási üzletág képes a partner cégek számára integrált irodai megoldások és csoport munka szolgáltatások nyújtására, nemcsak lokális, de felhő vagy akár hibrid felhő technológia bevezetésével. A Win Investor Zrt. szoftver szolgáltatási üzletága felkészült a meglévő és leendő új ügyfelek erőforrás takarékos felhőből jövő számítástechnika iránti igényeinek kielégítésére:

- a Microsoft felhő technilógiájára épülő alkalmazások esetében: AZUR, Office 365, Dynamics NAV, OneDrive, Lync online megoldásokkal;

- nyílt forráskódú alapon fejlesztett zero-effort csoportmunka rendszer: levelezés, címjegyzék, naptárak, adatállomány tárolás-dokumentum kezelés, online kapcsolattartás, ügyfélkezelés (CRM), projekt menedzsment megoldásokkal.

Az informatikai piac és a felhasználói szokások gyors változása, átalakulása gyakorta nehéz helyzet elé állítja a vállalkozásokat, mert sokszor a hagyományos megközelítések már nem alkalmazhatóak. ,,A Win Investor Zrt. integrált ügyviteli és irodai szoftver szolgáltatás üzletágának fejlesztése online, felhő technológia kidolgozásával és bevezetésével'' című innovációs projekt sikeres megvalósítása, új megközelítéssel ad választ ezekre a piaci kihívásokra.

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu

 

 

 

 


 

 

SAJTÓHIRDETÉS

2013.01.25.

Win Investor Zrt. szoftver üzletág hírei

Cégünk nem kevesebbet tűzött ki célul, mint egy komplex integrált ügyviteli és irodai üzletág fejlesztését online, felhő technológia kidolgozásával és bevezetésével. A fejlesztés fókuszában az alábbi szoftver termékek szerepelnek, melyekhez a szakértelmünk adta lehetőségeket kihasználva hozzáadott érték szolgáltatással kívánjuk ügyfeleink igényeit magasabb szinten kielégíteni:

  • Microsoft Dynamics Üzleti szoftverek
  • Microsoft felhő szolgáltatási eszközök
  • Microsoft Office – a jövő integrált irodai megoldása

A mai gazdaságot a példa nélküli kihívások és lehetőségek jellemezik. A vállalatoknak ebben a környezetben gyors és megalapozott döntéseket kell hozniuk ahhoz, hogy hatékonyan és magabiztosan reagálhassanak az üzleti élet mind gyorsabb ütemű változásaira. A mai kockázatokkal teli, újfajta üzleti mentalistást megkövetelő világban csak a dinamikus, minden versenylehetőséget megragadó vállalatok lehetnek gazdaságilag sikeresek. A vállalatok dinamizálásához olyan üzleti megoldásokra van szükséges, amelyek a tranzakciók és kimutatások mellett fontos tényezőként veszik figyelembe a cégek munkatársait is: munkakörüket, a szervezetet, amelyben dolgoznak, és a munkát, amelyet végeznek. A Microsoft elkötelezte magát amellett, hogy megvalósítja ezt az elképzelést, és elősegíti ügyfelei üzleti sikerességét.

Ismerje meg, hogy a Microsoft Dynamics üzleti megoldásai minként segíthetnek a vállalta legfontosabb igényeinek kielégítésében és dinamikussá tételében!

Működtesse vállalkozását hatékonyságnövelő szolgáltatásokkal!

Hasznosítsa a felhő-számítástechnikát a Microsoft Dynamics ERP segítségével!

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu

 

 

 

 


 

 

SAJTÓHIRDETÉS

2012.12.30.

A Win Investor Zrt. integrált ügyviteli és irodai szoftver szolgáltatás üzletágának fejlesztése online, felhőtechnológia kidolgozásával és bevezetésével

Amint azt egy korábbi cikkünkben megírtunk, a Win Investor Zrt. az informatika területén egy eddig új szolgáltatással bővíti tevékenységét. Az integrált ügyviteli és irodai szoftverek felhőtechnológiával való ötvözése számos új lehetőséget teremt a kis és középvállalatok számára. A projekt azon szakasza, amely a technológiai váltás előkészítésével és tervezésével volt kapcsolatos 2012. augusztus 31-én sikeresen lezárult.

Az első szakasz során a következő tervek valósultak meg:

  • MS Dynamics és CRM rendszerek telepítése és tesztelése
  • On-line, felhőtechnológia szoftver-komponenseink telepítése, tesztelése
  • MS Dynamics fejlesztő környezet beállítása, specifikus modulok tervezése

A teljes projekt következő szakaszában a Win Investor Zrt. ingatlan és infrastruktúra fejlesztés kapja a főszerepet, hiszen a cég csak így tudja biztosítani a kitűzött célok elérését.

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu

 

 

 

 


 

 

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012.12.12.

A Win Investor Zrt. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül, uniós támogatással fejleszti a szoftver szolgáltatási üzletágát

A Win Investor Zrt. az ügyviteli-irodai szoftver szolgáltatási üzletágában végrehajtásra kerülő fejlesztés révén - 84 millió forintos uniós támogatással - az Új Széchenyi Terv keretében a Microsoft piacvezető ipari szabvány ügyviteli szoftvereinek megoldás szállítója pozícióját kívánja elérni, a kapcsolódó kompetenciák és szoftver fejlesztési technológiák bevezetése révén. A cégnél a projekt sikeres megvalósítása megalapozza az úgynevezett felhő alapú online szolgáltatások, azon belül is a szoftver, mint privát felhő szolgáltatás elindítását.   

A Szolnoki Esther Üzletházban, 1995-ben alakult informatikai vállalkozás a Win Investor Zrt.  sikeres tevékenységében kezdetektől fogva meghatározó szerepe van a szoftver fejlesztési és szolgáltatási üzletágnak. A cég  ügyviteli szoftver szolgáltatásában alkalmazott eddigi technológia nem biztosítja a továbblépés lehetőségét a nyílt on-line  un. „felhő” alkalmazásokhoz.

A projekt segítségével a cég a szellemi kapacitásait olyan fejlesztésekre kívánja koncentrálni, amelyek valódi hozzáadott értéket teremtenek. Az a cél, hogy olyan szoftver  technológiai váltást tudjon a cég végrehajtani, melynek révén megrendelőiknek a tömegtermék (az ügyviteli alkalmazás) a ''falból jön'' (vagyis be van kábelezve). Ez esetben ugyanis a cégnek több ideje jut az informatikában arra, ami megkülönbözteti őket másoktól. A felhő rendszerek piacán a fejlődés nem egyedülálló folyamat, egy egész iparágat átfogó átalakulás szerves része, amely hosszú időre meghatározza az üzleti informatika fejlődési irányát.

A hagyományos, zárt struktúrájú és vállalati ellenőrzés alatt álló üzleti rendszerek fokozatosan kinyílnak, felhasználó-központúvá válnak és egy újabb nagy növekedési hullám indul, a felhő alapú rendszerek szegmensei. A technológia váltással ehhez az új platformhoz, a még kialakulóban lévő üzleti modell kapcsolati rendszeréhez tud csatlakozni a Win Investor Zrt., hosszú távra biztosítva a hozzáadott értékszolgáltatás piacát.

A MS ügyviteli rendszerek (NAV, CRM) megoldás szállítói kompetenciáinak megszerzése, ezen rendszerek szoftver fejlesztési eszközeinek bevezetése és konkrét ágazat specifikus rendszerek fejlesztése, illetve a felhő technológia technikai kiszolgáló bázisa kerül kialakításra. A beruházással az informatikusi munkahelyek megtartása és fokozatos bővítése is reális célkitűzéssé válik. Az új technológia környezet kifejlesztését és bevezetését követően az üzletágban  legalább 30%-os árbevétel növekedéssel számol a Win Investor Vállalkozásfejlesztési Részvénytársaság.

Win Investor Zrt.
Szolnok, Kolozsvári út 3.
info@wininvestor.hu
www.wininvestor.hu