Informatikai aktulitások - Számítástechnikai tanfolyam

 

A képzés megnevezése:

Informatikai aktualitások (távoktatás)

 

A képző intézmény engedélyszáma:

  E/2021/000132


A képzés moduljainak megnevezése:

Hardver és szoftver kapcsolata (Ebből elmélet: 8 gyakorlat: 22)

Dokumentumkészítés (Ebből elmélet: 5 gyakorlat: 15)

Számolótábla használata, táblázatkészítés (Ebből elmélet: 3 gyakorlat: 7)

Elektronikus levelezés és világháló (Ebből elmélet: 5 gyakorlat: 15)

 

A képzés formája:

Csoportos képzés


A képzés célja:

A program célja egyrészt felfrissíteni a számítástechnikai jellegű ismereteket, másrészt kellő jártasságot biztosítani a tevékenységet segítő alkalmazások tekintetében. Ennek során elérendő cél, hogy a képzésben részt vevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.

 

Megszerezhető kompetenciák, ismeretek:

"A hallgató ismerni fogja a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését, tudja kezelni a könyvtárszerkezetet, megismeri az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit, valamint a számítógéphez kapcsolódó perifériák kezelését és lehetőségeit. A tanfolyam elvégzése után a hallgató képes lesz kezelni az adott szövegszerkesztő programot és használni annak lehetőségeit. Képes lesz nagyobb jellegű szakmai dokumentációk elkészítésére, publikálására. Ismerni fogja a fontosabb dokumentumtípusokat, azok tartalmát és szerkezetét. A hallgató tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot és lehetőségeit. Képes lesz adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni, adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni, tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni. A hallgató képes lesz az interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal, képes lesz elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni."

 

Képzés időtartama:

A képzés óraszáma: 80

Ebből elmélet: 20 gyakorlat: 60

A megengedett hiányzás mértéke: 16 (azaz 20% megengedett hiányzás).

  

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Jelentkezés lapok letöltése, induló tanfolyamainkhoz:

 

A jelentkezési lapokat az alábbi címre várjuk kitöltve:

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132