A képzés megnevezése:

ECDL mindenkinek (távoktatás)

 

A képző intézmény engedélyszáma:

  E/2021/000132

 

Képzés óraszáma:

 300 óra
 

A képzés célcsoportja:

Mindenki – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – aki még nem rendelkezik a számítógép készségszintű használatához szükséges felhasználói ismeretekkel. A tanulási nehézségekkel küzdő, vagy számítógéppel esetleg nem rendelkező hallgatóknak az ismeretek, akár otthoni gyakorlás nélkül történő elsajátítására, gyakorlására.


A képzés célja:

 

A program alapvető célja: a digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek, és ezáltal a képzésen részt vevők teljes körű, az ECDL követelményeknek megfelelő, biztos számítógép-használói tudást sajátítsanak el.

 

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132