A képzés megnevezése:

Közfoglalkoztatás szervező

 

A képzés engedélyszáma:

 E-00476/2014/B001

 

Képzés óraszáma:

160 óra

 

A képzés célcsoportja:

 

Munkavállalók; a saját elhatározásukból fejlődni, továbblépni akaró személyek; az állami munkaerőpiaci vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. Továbbá minden olyan egyén, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 


A képzés célja:

A Kormány szándéka szerint több százezer ember dolgozik közfoglalkoztatásban. Közülük kerülnek kiválasztásra és kiképzésre azok a szervezők, akik a foglalkoztatók igényei alapján, a közfoglalkoztatottak helyzetét ismerve képesek hatékony munkaszervezésre. Célunk, hogy a képzést sikeresen elvégző Közfoglalkoztatás szervező a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) által nevesített közszolgáltatóknál * valamint a Foglalkoztatásról és a munkanélküli ellátásról szóló 1991. évi CIV. törvény 57/C §-ában felsorolt FOKA adatbázist kezelő intézmények** munkatársaiként tudjon részt venni munkáltatójuk közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak ellátásában.

 

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Jelentkezés lapok letöltése, induló tanfolyamainkhoz:

 

A jelentkezési lapokat az alábbi címre várjuk kitöltve:

 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000476/2014