A képzés megnevezése:

Krízishelyzetek kezelése

 

A képző intézmény engedélyszáma:

  E/2021/000132

Képzés óraszáma:

16 óra

Képzés formája:

A képzés teljes egészében elvégezhető online is.

A képzés célcsoportja:

Bárki, korra, nemre való tekintet nélkül.


A képzés célja:

A képzés célja, hogy bemutassuk a résztvevőknek a krízisek fajtáit, hatását. Megismertetni a résztvevőket azzal, hogy hogyan lehet a krízishelyzeteket azonosítani és felismerni. Melyek a krízishelyzetek lélektani sajátosságai, és bemutatni a kezelésük lehetséges módjait. Bemutatni a válság kialakulásának folyamatát. Megismertetni a résztvevőket a krízis és a változás összefüggéseivel. Feloldani és lebontani a krízissel, a változással kapcsolatos esetleges félelmeket. Bemutatni a változás pozitív hatásait.

 

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132