A képzés megnevezése:

Kommunikáció ismeretek

 

A képző intézmény engedélyszáma:

  E/2021/000132

Képzés óraszáma:

 20 óra
 

A képzés célcsoportja:

Bárki, korra, nemre való tekintet nélkül.


A képzés célja:

A kommunikáció fogalmának, formáinak, szabályszerűségeinek ismerete. A szóbeli és írásbeli kommunikáció különböző formáinak alkalmazása. Ennek keretében olyan kommunikációs ismereteket átadni és gyakoroltatni a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy képesek legyenek bátran, magabiztosan és eredményesen kifejezni gondolataikat, véleményüket a munkájuk során és a mindennapi életben, szóban és írásban.

Cél, hogy a kommunikáció lényegének, formáinak és szabályszerűségeinek megismerése és gyakorlása révén a résztvevők szóbeli és nem szóbeli kifejezése sikeresebbé váljon, erősödjön a szóbeli és nem szóbeli kommunikációjuk közti összhang.

További cél, hogy a különböző – elsősorban negatív – munkahelyen ért megnyilvánulásokkal szemben a résztvevők ellenállóbbá, kevésbé sérülékennyé váljanak.

 

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132