A képzés megnevezése:

Munkavállaláshoz szükséges képességek

 

A képzés engedélyszáma:

 E-000476/2014/D006

Képzés óraszáma:

 336 óra
 

A képzés célcsoportja:

Elsősorban megváltozott munkaképességűek.


A képzés célja:

A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő, majd ehhez kapcsolódó szakmai képzések lebonyolítása.

A képzés elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktus-kezelését, a reális önértékelés kialakítását. Megtanítja őket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé teszi őket egymás eltérő tulajdonságaira. Gyakoroltatja és fejleszti a beilleszkedés, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés képességeit, viselkedés-elemeit.

A képzés moduljai:

 1. modul: Önismeret, öndefiníció, önértékelés (24 óra)
 2. modul: Érzelmek és a viselkedés szabályozása (24 óra)
 3. modul: A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei (24 óra)
 4. modul: A konfliktus fogalma, okai, elkerülésének lehetőségei (24 óra)
 5. modul: A stressz (24 óra)
 6. modul: A krízis (24 óra)
 7. modul: A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai (24 óra)
 8. modul: A társas támogatás keresése (24 óra)
 9. modul: A munkahelyi kiégés kérdései (24 óra)
 10. modul: Társadalmi reintegráció (24 óra)
 11. modul: A szociális és jóléti ellátások (24 óra)
 12. modul: A munkahely keresés módjai (24 óra)
 13. modul: Az esélyegyenlőség kérdései (24 óra)
 14. modul: Tanulás, képzés, önfejlesztés (24 óra)

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Jelentkezés lapok letöltése, induló tanfolyamainkhoz:

 

A jelentkezési lapokat az alábbi címre várjuk kitöltve:

 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000476/2014