A képzés megnevezése:

PowerPoint bemutatókészítés

 

A képző intézmény engedélyszáma:

  E/2021/000132

Képzés óraszáma:

16 óra

Képzés formája:

A képzés teljes egészében elvégezhető online is.

A képzés célcsoportja:

Bárki, korra, nemre való tekintet nélkül.


A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák egy hatékony bemutatóhoz, előadáshoz szükséges prezentáció létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos alapvető ismereteket, ezáltal képessé váljanak a prezentáció-készítő alkalmazások készség szintű, hatékony alkalmazására, számítógépes prezentációk készítésére.

 

 Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132