ECDL tanfolyami tájékoztató:

 

ecdllogo

 

Az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence) nemzetközileg egységes normák szerint, szigorú minőségi szabályoknak megfelelően működtetett, egész Európában elismert vizsgarendszer, amely élvezi az Európai Unió támogatását. Az ECDL tanúsítja, hogy birtokosa átfogó számítógép-használói ismeretekkel rendelkezik. Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és hat gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról.

A közelmúltban bevezetett ECDL Start bizonyítvány megszerzéséhez (a teljes ECDL bizonyítványhoz szükséges 7 modul helyett) elegendő 4 modulvizsgát tenni ahhoz, hogy bárki -továbbra is korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül- hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványhoz. (Ebből a 4 modulból 3 kötelező: számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, online alapismeretek míg a 4. modul opcionális, a fennmaradó 4 modulból bármelyik lehet.)

 

ECDL modulok:

START:

 • 1. modul:       Számítógépes alapismeretek (20 óra)
 • 2. modul:       Szövegszerkesztés (20 óra)
 • 3. modul:       Online alapismeretek (10 óra)
 • 4. modul:       Táblázatkezelés (a mi tanfolyamunkon a 4. (opcionális) modul=táblázatkezelés (30 óra)

 

KIEGÉSZÍTŐ:

 • 5. modul:       ECDL Adatbázis-kezelés (15 óra)
 • 6. modul:       ECDL Képszerkesztés (17 óra)
 • 7. modul:       ECDL Prezentáció (8 óra)

 

Számítógépes alapismeretek

A számítógép használata és fájlkezelés, vagyis a Számítógépes alapismeretek modulhoz a vizsgázónak képesnek kell lennie a számítógép kezelésére.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Használni kell tudni az operációs rendszer legfontosabb funkcióit, így a számítógép-beállításokat és a beépített súgó funkciókat is.
 • Hatékonyan kell tudni kezelni az Asztalt és tudni kell grafikus felhasználói munkakörnyezetben dolgozni.
 • Ismerni kell a fájlkezelés alapjait, készség szinten kell tudni rendszerezni a fájlokat és mappákat, hogy azok könnyen beazonosíthatóak és megtalálhatók legyenek.
 • Segédprogramokat kell tudni használni nagy méretű fájlok tömörítéséhez és kicsomagolásához, és ismerni kell a vírusölő szoftvereket a számítógépes vírusok elleni védelemhez.
 • Kell tudni egyszerű szövegeket szerkeszteni és az operációs rendszeren belüli nyomtatási eszközöket használni.

 

Szövegszerkesztés

Ezen a vizsgán a vizsgázónak szövegszerkesztési ismereteiről kell számot adnia, egyszerű levelek és egyéb dokumentumok létrehozásával.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Tudni kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni.
 • A hatékony munkavégzés érdekében tudni kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni.
 • Tudni kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani másokkal, és továbbítani is lehet.
 • Tudni kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni.
 • Tudni kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni.
 • Tudni kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást.

 

Táblázatkezelés

Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos ismereteket kéri számon. A vizsgázónak értenie kell a táblázatkezelés lényegét és képesnek kell lennie úgy használni a táblázatkezelő programot, hogy a végeredménye pontos munkafájl legyen.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Tudni kell táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban.
 • A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat, pl. a Súgót.
 • Tudni kell a cellába adatot bevinni és listákat létrehozni. Tudni kell adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni, továbbá sorokat és oszlopokat szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően átnevezni a munkalapokat.
 • Tudni kell táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket létrehozni. Megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni a függvények létrehozásában és a függvényhibák felismerésében, illetve szám és szövegtartalom formázásában; az információ minél pontosabb átadása érdekében ki kell tudni választani, létre kell tudni hozni, és meg kell tudni formázni a megfelelő grafikont.
 • Tudni kell a táblázat oldalszámait megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a tartalmat a nyomtatás előtt.

 

Online alapismeretek

Az Online alapismeretek modulban a vizsgázónak számot kell adnia arról, ismeri az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, tud-e levelet fogadni és küldeni az interneten levelezőprogram segítségével.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Tudni kell, mi az Internet és milyen fogalmak kapcsolhatók hozzá. Tisztában kell lenni az internethasználattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal.
 • Tudni kell végrehajtani mindennapi web-böngészéssel kapcsolatos feladatokat (pl. a böngésző beállításának megváltoztatását).
 • Ki kell tudni tölteni és meg kell tudni jeleníteni web-űrlapokat és információt kell tudni keresni.
 • El kell tudni menteni weboldalakat, fájlokat kell tudni letölteni a webről. Webtartalmat kell tudni dokumentumba másolni.
 • Érteni kell, mi az e-mail és ismerni kell használatának előnyeit és hátrányait; ismerni kell más üzenetfajtákat is.
 • Ismerni kell a hálózati etikettet és az e-mail használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat.
 • Tudni kell e-mailt létrehozni, a helyesírását ellenőrizni és elküldeni. Megválaszolni, továbbítani és nyomtatni e-mailt, kezelni a csatolt fájlokat.
 • Tudni kell továbbá levelezőrendszer-szoftverrel dolgozni, az e-maileket rendszerezni és kezelni.

 

Adatbázis kezelés

A vizsgázónak tisztában kell lennie az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal, és használni kell tudnia az adatbázis-kezelőt.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Tudni, hogy mi az adatbázis, hogy épül fel, és hogyan működik.
 • Tudni kell létrehozni egyszerű adatbázisokat és különböző módokon meg kell tudni jeleníteni a tartalmukat.
 • Kell tudni táblát létrehozni, meghatározni és módosítani a mezőket és tulajdonságaikat, adatot bevinni és szerkeszteni.
 • Tudni kell táblát vagy űrlapot leválogatni és szűrni, lekérdezéseket létrehozni, módosítani, működtetni, hogy az adatbázisból adott információhoz lehessen jutni.
 • Tudni kell jelentést készíteni és továbbításra kész anyagot létrehozni.

 

Prezentáció

A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon.

A sikeres vizsga követelményei:

 • Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban.
 • A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat (pl. Súgó).
 • Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat.
 • A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni alkalmazni.
 • Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni.
 • Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt.

 

Képszerkesztés

Az ECDL Képszerkesztés alapfokú követelményrendszerben ma vizsgázónak értenie kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint ismernie kell egy képszerkesztő alkalmazást. Ezen a vizsgán tudni kell képeket megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítani. Ismerni kell továbbá a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit. A vizsgázónak képesnek kell lenni az elkészített képek nyomtatására, vagy publikálására a web-en.

A sikeres vizsga követelményei:

 • A képzésben sikeresen részt vevőnek értenie kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint ismernie kell egy képszerkesztő alkalmazást,
 • tudnia kell képeket megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítan,
 • ismernie kell továbbá a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit,
 • képesnek kell lenni az elkészített képek nyomtatására, vagy publikálására a web-en.

 

Vizsgakártya:

A sikeres vizsgák az elsõ vizsga megkezdése előtt megvásárolt vizsgakártyára (4 vagy 7 modulos) kerülnek bejegyzésre. A hét modulvizsga letételével szerezhetõ meg a nemzetközi vizsgakövetelmények teljesítését tanúsító kétnyelvű Európai Számítógép-használói Jogosítvány.

Az ECDL Start bizonyítvány megszerzését követően a további három modulvizsga teljesítésével elérhető a teljes ECDL bizonyítvány. Amennyiben Ön 4 modulos vizsgakártyát vásárolt és sikeres Start vizsgái után kedvet érez a kiegészítő három modulvizsga letételéhez, akkor ehhez újabb vizsgakártyát (kiegészítő) kell vásárolnia.

 

Igény esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

Amit érdemes tudni:

 • Színvonalas oktatási feltételek
 • Légkondicionált kabinet
 • Projektorral támogatott oktatás
 • Szélessávú Internet elérés
 • Minősített oktatók
 • Hallgató-barát képzés
 • Egyedülálló árak
 • Kamatmentes részletfizetési lehetőség

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

Jelentkezés lapok letöltése, induló tanfolyamainkhoz:

A jelentkezési lapokat az alábbi címre várjuk kitöltve:

 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000476/2014