Tudnivalók a Microsoft Dynamics üzleti szoftverekről

 

Szorosabb és eredményesebb kapcsolatokat alakíthat ki az ügyfelekkel

 • Elemezheti az ügyfélkapcsolatokat, és azonosíthatja a legértékesebb ügyfeleket.
 • Elégedett ügyfeleit hatékonyabban és eredményesebben tarthatja meg.
 • Nyomon követheti az értékesítési és marketingmunkát az eredményesség és költséghatékonyság érdekében.
 • Az ügyfelek előzményeinek és vásárlóerejének megfelelően kialakított ajánlatait hatékonyan eljuttathatja a célközönséghez.

Átláthatóbb üzleti információk a gyors és hatékony döntéshozatal érdekében

 • Az egységes és pontos üzleti információk valós idejű elérhetősége révén növelheti a vállalati működés hatékonyságát.
 • Egyesítheti a különálló adattárakat, és a vezetőket és a dolgozókat egyaránt elláthatja a hatékony döntéshozatalhoz szükséges kritikus fontosságú információkkal.
 • Pontosabban elemezheti az egyes projektek és szerződések jövedelmezőségét.
 • A munkakörre szabott, előre definiált adatnézetek segítségével gyors betekintést biztosíthat a munkatársaknak a szükséges adatokba.

A munkatársak és a folyamatok hatékonyságának támogatása

 • Kapcsolatot teremthet a munkatársak és a megfelelő folyamatok között.
 • Fejlesztheti a kommunikációt és az együttműködést, és hatékonyabb csoportos munkavégzési módszereket fedezhet fel, a munkatársak tartózkodási helyétől függetlenül.
 • Automatizálhatja a gyakori feladatokat, és szerepkörfüggő hozzáférést biztosíthat az információkhoz.
 • A munkatársak az általuk már jól ismert eszközökkel, például a Microsoft Office Outlook és az Excel programmal dolgozhatnak

A szervezeti növekedés hatékony kezelése a versenyelőny érdekében

 • A jelenlegi és a jövőbeni kapacitás a tervezett növekedés tükrében tervezhető.
 • Az ügyfélközpontú üzleti folyamatok révén megtarthatja meglévő ügyfeleit, és újakat szerezhet.
 • Gyorsan reagálhat az új trendekre, lehetőségekre és a vásárlási szokásokban bekövetkező változásokra.
 • A szerepkörre szabott funkcióknak köszönhetően a teljes szervezetre kiterjesztheti az üzleti rendszerek elérhetőségét.

A pénzügyi elszámoltathatóság és megfelelőség kezelése a pénzügyi felelősség szolgálatában

 • Vállalata könnyebben megfelelhet a törvényi szabályozásoknak.
 • A munkafolyamatok automatizálásával gondoskodhat a vállalati eljárásokkal és a minőségi célkitűzésekkel kapcsolatos előírások betartásáról.
 • A vezetők számára biztosíthatja a legfontosabb kockázati mutatók és szerepkörfüggő információk egyszerű elérhetőségét

Az informatikai költségek csökkentése és a rendszerfelügyelet korszerűsítése

 • ERP-rendszerét gyorsan kiterjesztheti új vállalatokra vagy több telephelyre is a költséghatékony méretezés érdekében.
 • Az informatikusok meglévő képességeiket hasznosíthatják, ami megkönnyíti a rendszer testreszabását, és csökkenti az új informatikai munkatársak képzésére fordítandó időt.
 • Az ERP-rendszer integrálható a már meglévő informatikai eszközökkel, ami maximális hatékonyságot és megtérülést eredményez.

Reagálás a változó üzleti körülményekre, az agilis informatika támogatása

 • Az azonnal rendelkezésre álló webszolgáltatások és csatlakozók segítségével a rendszert igény szerint bővítheti új funkciókkal.
 • A beépített programozási felület segítségével gyorsan alkalmazhat üzleti logikát az automatizált funkciókra.
 • Az ERP-megoldás további bővítése érdekében az ismerős fejlesztőeszközök segítségével újabb, nagymértékben testreszabott funkciókat valósíthat meg.

Részletesebben kifejtve a szakterületekre gyakorolt hatását:

A Microsoft Dynamics üzleti megoldásai révén stabil ügyfélkapcsolatokat építhet ki

A magas színvonalú ügyfélszolgálat a siker kulcsát – annak hiánya pedig komoly nehézséget – jelenthet vállalata számára. Manapság az elégedett ügyfelek hatékony és eredményes megtartása minden eddiginél fontosabb feladatot jelent. A pénzügyi vagy vállalatirányítási (ERP) rendszerekkel szorosan összekapcsolt ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközökkel nagymértékben növelheti az üzleti sikeresség alapját képező ügyfél-elégedettséget.

Ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldásunk segítségével többek között az alábbi stratégiai célokat valósíthatja meg:

 • Nyomon követheti az ügyfelekkel kapcsolatos eseményeket, beleértve az összes vállalati érintkezési pontot, értékesítést, teljesítést és szolgáltatást is.
 • Nyomon követheti az értékesítési és marketingmunkát az eredményesség és költséghatékonyság érdekében.
 • Azonnal tájékoztathatja az értékesítőket és az ügyfélszolgálati munkatársakat a kereszt- és felülértékesítési lehetőségekről.
 • Biztosíthatja az ügyfelek rendelési és fizetési adatainak elérhetőségét.
 • Elemezheti az ügyfélkapcsolatokat, és azonosíthatja a legértékesebb ügyfeleket.
 • Az ügyfelek előzményeinek és vásárlóerejének megfelelően kialakított ajánlatait hatékonyan eljuttathatja a célközönséghez.
 • Nyomon követheti és mérőszámokkal jellemezheti az értékesítési tevékenységeket az eladások számának növelése érdekében.
 • Gondoskodhat a magas színvonalú ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati munka feltételeiről.

A Microsoft Dynamics CRM- és ERP-szoftverei minden munkatársa számára biztosítják azokat az információkat és eszközöket, amelyek segítségével az ügyféltalálkozásokból szilárdabb, az igényeknek megfelelőbb és eredményesebb ügyfélkapcsolatokat építhetnek. A Microsoft Dynamics CRM emellett az ügyfeleket érintő értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati tevékenységek figyelésére és mérésére is használható az alábbi lehetőségek révén:

 • Az összes értékesítési tevékenység mérése a jól teljesítő munkatársak és a hatékony értékesítési folyamatok azonosítása érdekében.
 • Az értékesítési és a marketingcsapatok közötti koordináció segítése a marketingtevékenységek nyomon követésével, valamint az egyes kampányokra és üzenetekre érkező válaszok nyilvántartásával.
 • Az összes ügyfélszolgálati tevékenység központi nyilvántartása a gyors problémamegoldás és az ügyfelek elégedettségének fenntartása érdekében.
 • Az ügyfélelőzmények és -preferenciák, valamint a célcsoportok számára kialakított ajánlatok vagy kedvezmények gyors elérésének biztosítása az ügyfélkapcsolati központok munkatársai számára.

Átláthatóbb üzletmenet

Megalapozottabb üzleti döntések a Microsoft Dynamics-megoldások révén

Az üzleti teljesítmény pontos mérése mindig kiemelt fontosságú, a nehéz időkben azonban kötelező feladat. A megfelelő információ megfelelő időben történő eljuttatása a megfelelő személyeknek üzleti szempontból minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír. Az üzleti információk áttekinthetőségét és elemzését biztosító megfelelő vállalatirányítási (ERP) megoldás megtalálása alapkövetelmény.

ERP-megoldásunk segítségével többek között az alábbi stratégiai célokat valósíthatja meg:

 • A munkakörre szabott, előre definiált adatnézetek segítségével gyors betekintést biztosíthat a munkatársaknak a szükséges adatokba.
 • Biztosíthatja, hogy a dolgozók több eseti elemzést készíthessenek az informatikai stáb bevonása nélkül.
 • Gondoskodhat arról, hogy az értékesítők testre szabott árakkal dolgozhassanak útközben vagy az ügyfél irodájában is.
 • Növelheti az ügyfelek elégedettségét és csökkentheti a költségeket azáltal, hogy online megrendelési lehetőséget biztosít az ügyfelek és a külső helyszínen dolgozó munkatársak számára, és lehetővé teszi a megrendelések állapotának folyamatos megtekinthetőségét.
 • Az egységes és pontos üzleti információk valós idejű elérhetősége révén növelheti a vállalati működés hatékonyságát.
 • Hozzáférhet a munkatársak számítógépén vagy az egymással nehezen összekapcsolható rendszerekben tárolt üzleti információkhoz.
 • Pontosabban elemezheti az egyes projektek és szerződések jövedelmezőségét.
 • Az összes üzleti szempont alapján gyors elemzést végezhet annak érdekében, hogy megalapozottabb döntéseket hozhasson a kritikus helyzetekben.

Ha e célok bármelyike szerepel az üzleti tervében, a Microsoft Dynamics segíthet a megvalósításban. A Microsoft Dynamics olyan megoldáscsomagot kínál, amely a vállalatok számára széles körű adatelemzési lehetőségeket, és szinte bármely iparág számára speciális funkciókat biztosít. Vállalata üzleti irányultságától függetlenül, a Microsoft Dynamics segítségével egyesítheti a különálló adattárakat, és a vezetőket és a dolgozókat egyaránt elláthatja a hatékony döntéshozatalhoz szükséges kritikus fontosságú információkkal, akár útközben dolgoznak, akár egy ügyfél irodájában vagy a vállalat központjában.

A Microsoft Dynamics révén üzletmenete átláthatóbb, cége pedig sikeresebb lesz. Néhány előny a sok közül:

 • Pontos, percrekész információk a termékköltségekről, értékesítési trendekről és haszonkulcsokról a kiadásokkal, valamint a bevétel- és nyereségnöveléssel kapcsolatos stratégiai döntések előkészítéséhez.
 • Hozzáférés az aktuális értékesítésekkel kapcsolatos legfontosabb adatokhoz – helytől függetlenül.
 • A leányvállalatoktól vagy az újonnan felvásárolt cégektől származó értékesítési és bevétel-előrejelzések – akár elkülönült rendszerekben tárolt – adatainak beépítése a vállalati összefoglaló jelentésekbe.
 • A termelési ütemtervek vagy az erőforrások rendelkezésre állása igény szerint, vezetői nézetekben jeleníthetők meg anélkül, hogy jelentésekre kellene várni.

A szervezeti növekedés kezelése

A Microsoft Dynamics üzleti megoldásai révén fejlesztheti cégét

A mai nehéz gazdasági helyzet kihívásai egyre inkább szükségessé teszik szervezete fejlesztését. Azok a vállalatok, amelyeknek új ügyfelek megnyerésével, új piacokra való belépéssel vagy korábbi riválisaikkal és partnereikkel való fúzió révén sikerül növekedést elérniük, versenyelőnyre tesznek szert, és e kíméletlen küzdelemből is megerősödve kerülhetnek ki. A növekedés kulcsa azokban a megoldásokban rejlik, amelyek:

 • megkönnyítik az új piaci lehetőségek kiaknázását vagy az új versenytársak piaci térnyerésének megakadályozását;
 • lehetővé teszik a jelenlegi és a jövőbeni kapacitás tervezett növekedés tükrében történő tervezését;
 • hatékonyan integrálják a különböző alkalmazásokat vagy régebbi rendszereket az üzleti információk egységes elérhetősége érdekében, akár az elosztott vállalatok és az újonnan fuzionált szervezetek esetében is;
 • lehetővé teszik, hogy az ügyfélközpontú üzleti folyamatok révén megtartsa meglévő ügyfeleit, és újakat szerezzen;
 • lehetővé teszik, hogy gyorsan reagáljon az új trendekre, lehetőségekre és a vásárlási szokásokban bekövetkező változásokra;
 • több kereskedelmi csatornát (áruház, katalógus, internet, telefon) támogatnak, és mindegyikben egységes arculatot, jelenlétet és árukészletet alakítanak ki.

A Microsoft Dynamics üzleti megoldásai a következőképpen biztosítják azokat a felügyeleti eszközöket, átfogó funkciókat és ügyfélközpontú üzleti folyamatokat, amelyek segítségével a vállalatok a legnehezebb körülmények között is növekedhetnek:

 • A szerepköralapú funkciók és az ismerős, intuitív kezelőfelületek megkönnyítik az üzleti rendszerek elérhetőségének teljes szervezetre való kiterjesztését és az új felhasználók vagy leányvállalatok minimális betanulást vagy leállást igénylő gyors munkába állítását.
 • A webportálok biztosítják az üzleti információk valós idejű elérését még a távoli munkatársak és azok számára is, akik általában nem használnak pénzügyi vagy ERP-alkalmazásokat.
 • Előre elkészített webszolgáltatások és egy egyszerű integrációs modell kapcsolja össze a vállalat pénzügyi és ERP-rendszereit a régebbi alkalmazásokban és különálló rendszerekben tárolt adatokkal.
 • A központi ERP-funkciók az összes kereskedelmi csatorna és helyszín esetében megkönnyítik a készletek és az értékesítések kezelését és előrejelzését.
 • Olyan ügyfélközpontú üzleti környezetet alakíthat ki, amely gyors hozzáférést biztosít a megfelelő ügyfélelőzményekhez.

Pénzügyi elszámoltathatóság és megfelelőség

A Microsoft Dynamics pénzügyi irányítási megoldásai támogatják a pénzügyi elszámoltathatóságot és átláthatóságot

A szabályozásoknak való megfelelőség és a pénzügyi elszámoltathatóság jelentős kiadásokat emészthet fel, a jogi előírásoknak vagy az ügyfelek elvárásainak való meg nem felelés azonban ennél jóval nagyobb veszteségeket okozhat vállalatának. A mai változó gazdasági környezetben az üzleti eredményesség szempontjából alapvetően fontos egy olyan vállalatirányítási (ERP) megoldás kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy vállalata megfelelően reagáljon a külső követelményekre és a változó üzleti igényekre, és amelynek segítségével megbizonyosodhat e követelmények teljesüléséről.

Olyan megoldást keres, amelynek segítségével megvalósíthatja az alábbi stratégiai célokat?

 • Könnyebb megfelelés a törvényi szabályozásoknak.
 • A vállalati eljárásokkal és a minőségi célkitűzésekkel kapcsolatos előírások betartása a munkafolyamatok automatizálása révén.
 • Az adatokhoz való könnyű, szerepköralapú hozzáférés biztosítása a dolgozók számára.
 • A legfontosabb kockázati mutatók egyszerű elérhetőségének biztosítása a vezetők számára.
 • Az adatgyűjtés és -elemzés több osztályra és folyamatra való kiterjesztése.
 • A biztonság fokozása és a kockázatok csökkentése a bizalmas adatokhoz való hozzáférés szabályozásával.
 • A naplózási folyamatok hatékonyabbá tétele a tranzakciók automatikus rögzítésével.

A Microsoft Dynamics a következőképpen biztosítja azt az átláthatóságot, nyomon követhetőséget és elszámoltathatóságot, amelyre a vállalatoknak a bonyolult szabályozási előírásoknak való megfeleléshez és a kockázatkezeléshez szükségük van:

 • Könnyen használható nyomon követési eszközöket biztosít a szabályozásoknak való megfelelés érdekében.
 • Gondoskodik az üzleti működés áttekinthetőségéről, valamint a munkák és az azonnali figyelmet igénylő feladatok szerepköralapú megjelenítéséről.
 • Belső ellenőrzési folyamatok kialakítására alkalmas az azonosított kockázatok mérséklése és figyelése érdekében, a szabályozásoknak való megfelelőség megőrzése mellett.
 • Biztosítja a legfontosabb kockázati mutatók egyszerű elérhetőségét.
 • Biztosítja a szabályozásoknak való megfelelőséget, ugyanakkor felgyorsítja a jóváhagyási folyamatokat azáltal, hogy a távoli felhasználók elektronikus aláírással láthatják el a dokumentumokat.

Csökkenő informatikai költségek

Egyszerűbb és korszerűbb informatikai felügyelet a Microsoft Dynamics-megoldások révén

Az egyre több feladatot egyre kevesebb erőforrással ellátni kényszerülő informatikai részlegek azzal szembesülnek, hogy az elavult régebbi üzleti rendszerek karbantartási költségei irreálisan magasak. Az informatikai rendszer kiiktatásának – vagy egy nem megfelelő rendszer használatának – a költségei azonban még magasabbak lehetnek. Az informatikai költségek jó része a megfelelő eszközökkel megtakarítható.

Kézben tarthatja informatikai költségeit egy olyan üzleti megoldás segítségével, amely a következő lehetőségeket biztosítja:

 • Könnyebben kezelheti különböző rendszerekből származó adatait a rendszerbevezetés és az átállás során.
 • Az informatikusok meglévő képességeiket hasznosíthatják, ami megkönnyíti a rendszer testreszabását, és csökkenti az új informatikai munkatársak képzésére fordítandó időt.
 • Az önkiszolgáló funkciók révén egyszerűsítheti és racionalizálhatja a gyakori informatikai feladatokat.
 • Csökkentheti a támogatási igényeket a felesleges adatbevitel kiküszöbölésével.
 • A vállalatirányítási (ERP) rendszert integrálhatja a meglévő informatikai eszközökkel, ami maximális hatékonyságot és megtérülést eredményez.

A Microsoft Dynamics-megoldások segítik az informatikai szakembereket a gyakori informatikai feladatok egyszerűsítésében és korszerűsítésében, megkönnyítik az integrációt annak érdekében, hogy cége a lehető legtöbbet hozhassa ki informatikai beruházásaiból, és költségmegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a következőknek köszönhető:

 • A Microsoft Dynamics a számos vállalatnál használt Microsoft-termékekből (például Windows Server és Microsoft SQL Server) álló platformon futtatható. A meglévő kiszolgálók és licencek hasznosításával vállalata csökkentheti a megoldás teljes birtoklási költségét.
 • Kiterjesztheti az ERP hatókörét egy sor olyan programozható eszközzel, amely gyors integrációt tesz lehetővé a külső adatforrásokkal, például webszolgáltatásokkal és régebbi típusú alkalmazásokkal.
 • A Microsoft Dynamics üzembe helyezéséhez és karbantartásához szükséges szaktudásnak az informatikai szakemberek rendszerint már a birtokában vannak.
 • Az egyéni konfigurációkat és módosításokat könnyen kezelheti a nyílt architektúra és az objektumorientált fejlesztői környezet segítségével.
 • A munkatársak számára biztosított önkiszolgáló funkciók és könnyen használható eszközök révén könnyítheti a mindennapi feladatok – például a személyes információk frissítése és a jelentéskészítés – ellátásával járó terheket.
 • ERP-rendszerét gyorsan kiterjesztheti új vállalatokra vagy több telephelyre is.

Reagálás a változó üzleti körülményekre

A Microsoft Dynamics üzleti megoldásai támogatják az agilis informatikát

Az üzleti igényekre való gyors reagálás kulcsfontosságú a versenyelőny megszerzése és megtartása szempontjából. A rugalmatlan informatikai rendszerek azonban erre nem alkalmasak. Egy rugalmas és könnyen használható vállalatirányítási (ERP) rendszernek fontos szerepe lehet abban, hogy cége a megfelelő agilitással tudjon működni.

Gyorsan reagálhat a változó körülményekre egy olyan megoldás segítségével, amely a következő lehetőségeket biztosítja informatikai stábja számára:

 • Az űrlapok és a képernyők könnyen testre szabhatók a meghatározott munkakörökben dolgozók számára.
 • Gyorsan készíthet egyéni jelentéseket az új ügyfelek igényeinek vagy a módosult szabályozási követelményeknek megfelelően.
 • Az azonnal rendelkezésre álló webszolgáltatások és csatlakozók segítségével a rendszert igény szerint bővítheti új funkciókkal.
 • Egy központi ERP-rendszerhez adhatja hozzá a fúziók, felvásárlások vagy fejlesztés eredményeként létrejött új létesítményeket és vállalatokat.
 • Gyorsan alkalmazkodhat a személyi változásokhoz a biztonság és a felhasználói jogosultságok kezelésére szolgáló, könnyen használható funkciók révén.
 • A rendszert új modulokkal – egyebek között teljes mértékben integrált ágazatspecifikus funkciókkal – is bővítheti.
 • Az ERP-megoldás további bővítése érdekében az ismerős fejlesztőeszközök segítségével újabb, nagymértékben testreszabott funkciókat valósíthat meg.

A Microsoft Dynamics üzleti megoldásai a következőképpen könnyítik meg informatikai stábja számára a cége igényeinek megfelelő rugalmas informatikai környezet kialakítását:

 • Az objektumorientált fejlesztői környezet és egyszerű forráskód segítségével a megoldás más rendszerekkel is összekapcsolható.
 • A nyílt architektúra és az objektumorientált fejlesztői környezet segítségével a rendszer konfigurálható és testre szabható.
 • A képernyők a mögöttes kód megváltoztatása nélkül módosíthatók.
 • A beépített programozási felület segítségével üzleti logikát alkalmazhat a funkciók automatizálása érdekében.