Foglalkoztatási és rehabilitációs képzések

 

A képzés megnevezése:

Munkavállaláshoz Szükséges Képességek Fejlesztése 

A képzés engedélyszáma:

 E-000476/2014/D006

Képzés óraszáma:

 336 óra 

Képzés moduljai:

1. modul: Önismeret, öndefiníció, önértékelés

2. modul: Érzelmek és a viselkedés szabályozása

3. modul: A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei

4. modul: A konfliktus fogalma, okai, elkerülésének lehetőségei

5. modul: A stressz

6. modul: A krízis

7. modul: A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai

8. modul: A társas támogatás keresése

9. modul: A munkahelyi kiégés kérdései

10. modul: Társadalmi reintegráció

11. modul: A szociális és jóléti ellátások

12. modul: A munkahely keresés módjai

13. modul: Az esélyegyenlőség kérdései

14. modul: Tanulás, képzés, önfejlesztés

A képzés célcsoportja:

Elsősorban megváltozott munkaképességűek.

A képzés célja:

A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő, majd ehhez kapcsolódó szakmai képzések lebonyolítása.

A képzés elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktus-kezelését, a reális önértékelés kialakítását. Megtanítja őket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé teszi őket egymás eltérő tulajdonságaira. Gyakoroltatja és fejleszti a beilleszkedés, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés képességeit, viselkedés-elemeit.

 

 

A képzés megnevezése:

Munkavállaláshoz Szükséges Képességek Fejlesztése fiókprogram 

A képzés engedélyszáma:

 E-000476/2014/D006

Képzés óraszáma:

 25 óra 

Képzés moduljai:

1. modul: A munkahely keresés módjai

A képzés célcsoportja:

Elsősorban megváltozott munkaképességűek.

A képzés célja:

A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők ismerjék meg és legyenek képesek alkalmazni a munkahely-keresési technikákat és eszközeit.

Részcélok:

1. A résztvevők ismerjék meg

  a. a munkavállaláshoz és munkavégzéshez   szükséges jogokat,
  kötelezettségeket és

   b. a kapcsolódó dokumentumokat.

2. A résztvevők legyenek képesek

   a. a formanyomtatványok kitöltésére

   b. a közvetítők igénybevételére,

   c. a lehetőségek mérlegelésére,

   d. a megfelelő munkahely kiválasztására;

   e. megfelelő önéletrajz és motivációs levél írására,

a bemutatkozó beszélgetés technikáinak alkalmazására.

 

 

  

 

 

 

  

 

Bővebb információkért keresse a tanfolyamszervezőinket az alábbi elérhetőségeken:

 

Jelentkezés lapok letöltése, induló tanfolyamainkhoz:

 

A jelentkezési lapokat az alábbi címre várjuk kitöltve: