SZOLNOKI BARTÓK BÉLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
5000 Szolnok, Réz utca 1.
Telefon: +36 (56)-514-626
E-mail: bbzenesuli@gmail.com
Honlap: www.bbzenesuli.freeweb.hu

 

„DigitáliST-ART” A zeneoktatás új lehetőségei intézményünkben

TÁMOP-3.1.4. C -14 2015-0654     Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

 

A pályázatba bevont munkatársaink az alábbi képzéseken vettek részt a Win Investor Zrt.-nél:

 

- Informatikai aktualitások, ECDL Start képzés

A pályázat fő célkitűzése az informatika használata a zenei nevelés területein. Ehhez azonban szükségünk van az aktuális, korszerű informatikai tudás megszerzésére, gyakorlatban történő alkalmazására. Ehhez nyújtott segítséget a pályázat.

 A képzés 50 órát foglalt magában, egy hétig, napi 10x45 perc időtartamban részesültünk intenzív oktatásban.

 Alapismeretek modulban a hardver és szoftver kapcsolata témakörben 12 órát, Word modulban a dokumentumkészítés témakörében 14 órát, az Excel modulban a számolótábla használata, táblázatkészítés témakörben 19 órát és az Online modulban az elektronikus levelezés és világháló témakörben 5 órát foglalkoztunk a tananyaggal.

 

- ECDL Kiegészítő 3 modul

 A tanfolyam 40 órát foglalt magában, négy napon keresztül, napi 10x45 perc időtartamban részesültünk intenzív oktatásban, majd az ötödik napon történt a vizsga.

 A tananyag a következőket tartalmazta:

 Adatbázis kezelés

 • az adatbázis, felépítése, működése
 • egyszerű adatbázisok létrehozása és a tartalmuk különböző módon való megjelenítése
 • táblák létrehozása, mezők és tulajdonságaik meghatározása, adatbevitel, szerkesztés
 • tábla, adatlap leválogatása, szűrése, lekérdezések létrehozása, módosítása, működtetése
 • jelentés készítése és továbbításra kész anyag létrehozása

 Prezentáció

 • prezentációk létrehozása és elmentése különböző fájl formátumokban.
 • a különböző prezentációs nézetek ismerete, diák szerkesztése
 • A prezentációk szövegének szerkesztése és formázása.
 • Képek, grafikák, rajzolt alakzatok beszúrása, szerkesztése
 • Különböző animálási és áttűnési effektusok ismerete

Képszerkesztés

A résztvevők megismerhették a digitális képfeldolgozás alapjait, a Photoshop által kínált képszerkesztési és retusálási lehetőségeket, „trükköket”. A tanfolyam végére elsajátították mindazt az ismeretanyagot, melynek segítségével önállóan képessé váltak grafikai anyagok nyomdai előkészítésére, weboldalakra való optimalizálására, a megfelelő felbontások, színrendszerek és képkorrekciók alkalmazásával.

 

- Digitális tábla módszertana

A tanfolyam 30 órát foglalt magában, 3 X napi 10x45 perc időtartamban folyt az intenzív oktatás.

A továbbképzés célja volt, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern, interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és tanulásszervezési módszerekkel.

A képzésen résztvevők megismerték az interaktív táblák és interaktív asztalok szoftvereinek használatát multimédiás eszközök alkalmazásával. Az elsajátított ismereteket alkalmazni tudják a tananyag prezentáció, a gyakoroltatás, ismeretek rendszerezése és az ismeretek órai számonkérése, ellenőrzése területén. Képesek az interaktív tanórák illetve foglalkozások megtervezésére, melyek elősegítik az órai szemléltetést, motiválást, vizuális élménynyújtást.

 

- Rendszerinformatikai ismeretek

A tanfolyam 60 órát foglalt magában, 45 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzést.

A tanfolyam keretében elsajátított Hardver ismeretek: A résztvevő megismerte a számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítését, karbantartását, tesztelését, hibák elhárítását. A résztvevők képesek a számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására, számítógépes kábelek szerelésére és javítására.

Hálózati ismeretek: A résztvevőképes az otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására.

Kliensoldali és szerveroldali operációs rendszerek ismerete: A résztvevő képes a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres napi feladatok ellátására; az operációs rendszer kezelésére, a különböző hálózattípusok üzemeltetésére.

- Webszerkesztés

A tanfolyam 50 órát foglalt magában, egy hétig, napi 10x45 perc időtartamban részesültünk intenzív oktatásban.

A Webszerkesztés képzés célja volt, hogy megismerjük a webszerkesztés legfontosabb fogalmait, képesek legyünk egy statikus weboldal létrehozására, feltöltésére és fenntartására.

A tananyag a következőket tartalmazta:

 • a legfontosabb webes fogalmakat, kifejezéseket;
 • a HTML alapelveit, a HTML jelölőket (tag-ek) a weboldal kinézetének módosítására;
 • webes alkalmazások használatával weboldalak tervezése, formázása, szövegformázás, hiperlinkek és táblázatok használata;
 • a webes képformázási lehetőségek, űrlapok létrehozása egy weboldalon;
 • a stípuslapok ismerete;
 • egy weboldal előkészítése egy webszerveren való közzétételére.

 

Becskereki Sándor szakmai vezetőnek, oktatónak köszönjük a lelkiismeretes tanítást.